LeoNguyen

Sculptor “Niềm đam mê của chúng tôi đối với hoạt hình Stopmotion không bao giờ dừng lại, … sau khi nhận được một số vấn đề cơ bản, đây là thời gian để đưa nó vào thử nghiệm trong mọi trường hợp, thất bại là một điều tốt…”

họa sĩ trẻ trần thị thúy loan

Miss.Loan

Artist Người tạo nên màu sắc đặc trưng cho các nhân vật, hoạt hình, mô hình nhỏ, … Được đào tạo tại trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khoa sư phạm mỹ thuật. “Hãy dành sự gia tăng của nhiệt huyết trong công việc, nhưng tôi hiểu Đọc tiếp…