A. Trả hàng/Hoàn tiền dành cho đơn hàng có sản phẩm không thuộc Familyfrogs Mall và không được vận chuyển từ nước ngoài

Dành cho Người mua
Quy trình trả hàng hoàn tiền tại Familyfrogs như thế nào?
Khi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền, Người mua cần cung cấp những bằng chứng gì?
Dành cho Người bán
Tôi nên làm gì khi nhận được yêu cầu trả hàng hoàn tiền của Người mua?
Người bán cần cung cấp những bằng chứng gì cho Familyfrogs để hỗ trợ giải quyết tranh chấp?
B. Trả hàng/Hoàn tiền dành cho đơn hàng có sản phẩm thuộc Familyfrogs Mall
Dành cho Người mua
Hướng dẫn Người mua gửi yêu cầu trả hàng / hoàn tiền sau khi mua sản phẩm thuộc Familyfrogs Mall
Tại sao yêu cầu trả hàng/hoàn tiền cho sản phẩm thuộc Familyfrogs Mall của tôi không được chấp nhận ?
Dành cho Người bán
Tôi cần làm gì khi nhận được yêu cầu trả hàng/hoàn tiền từ Người mua ?
Familyfrogs dựa vào đâu để đánh giá hàng hoàn trả?

C. Trả hàng/Hoàn tiền dành cho đơn hàng có sản phẩm được vận chuyển từ nước ngoài
Người mua phải làm gì khi muốn trả hàng / hoàn tiền cho đơn hàng nước ngoài ?

D. Các vấn đề khác về Trả hàng/Hoàn tiền
Chính sách Trả hàng/ Hoàn tiền chung của Familyfrogs
Sau khi gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền, trong bao lâu tôi sẽ nhận được tiền hoàn trả?
Chính sách hỗ trợ phí trả hàng Familyfrogs
Tại sao tôi không thể bấm gửi yêu cầu trả hàng / hoàn tiền được?

Chuyên mục: Chính sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *