HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN

Thảo Luận

CHIA SẺ

Đưa ra tất cả những hiểu biết về kỹ thuật, chuyên môn, chất liệu, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất phương hướng hoạt động, điều khoản chung của Club

Làm Việc Nhóm

NHÓM CHUYÊN MÔN

Phân chia các nhóm chuyên môn, nhằm nghiêm cứu chuyên sâu về phân đoạn đó, mỗi nhóm sẽ có đóng góp quan trọng trong tiến trình chuyên nghiệp hóa

Dự Án

XUẤT BẢN

Club thảo luận về việc nên có 1 dự án phim để phát triển chung, lấy đó làm tài sản tham gia hội thi trong nước và quốc tế, trình chiếu hoặc tạo dấu ấn và đó là phải là tài sản chung của club

THAM GIA VÀ ĐỀ XUẤT

Bằng việc gửi đi bạn đồng ý chúng ta nên có 1 Câu lạc bộ.

Đến hết ngày 25/02/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *