Những thể dạng phân tích cơ thể người (Anatomy) được ứng dụng trong việc tạo ra những nhân vật huyền thoại trong văn học Cổ Điển hoặc các nhân vật hiện đại ở một chừng mực nào đó, nó có thể không diễn tả chân thực bằng việc một điêu khắc giá làm tác phẩm của anh ta trên đất sét hoặc đá cẩm thạch.

Mô hình tượng người bằng mút xốp cung cấp một phôi hình nhanh về các nhân vật này dựa trên đặc điểm đặc trưng từ trang phục, mái tóc, phụ kiện gắn liền với nhân vật để dễ dàng nhận biết.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *