Chúng tôi gia công các loại mô hình xốp 3D khác nhau như EPS, XPS và EPP, cũng như nhựa, acrylic và gỗ, RenShape, xốp dụng cụ polyurethane và PU mềm và cứng.
Chúng tôi chế tạo các biểu tượng và đạo cụ 3D tùy chỉnh, nguyên mẫu, các cuộc triển lãm và trưng bày trong bảo tàng, các bối cảnh và bối cảnh rạp hát, phim. Chúng tôi cũng chuyên về tạo mẫu, sản xuất quy mô nhỏ, giả lập, tạo mô hình bọt, vật liệu tổng hợp và khuôn mẫu.
Chúng tôi kết hợp các sáng tạo bọt của mình với các loại vật liệu khác nhau, bao gồm thép, gỗ, bê tông, thủy tinh và nhựa.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *