Team

Quynh Giao – Work out
Quynh Giao – Work out

Nó hoàn toàn phụ thuộc vào tôi để thay đổi nhận thức về nghệ thuật cùng với một trong sáu giác quan, điều này cũng có thể mang lại một số bất ngờ.

LeoNguyen
LeoNguyen

Sculptor “Niềm đam mê của chúng tôi đối với hoạt hình Stopmotion không bao giờ dừng lại, … sau khi nhận được một số vấn đề cơ bản, đây là thời gian đ…

My Linda
My Linda

Animator Sự cần thiết là điều chỉnh các nhân vật đúng với ý đồ của kịch bản, tôi từng trải niệm nó với những sự khác biệt từ căn bản đến to lớ…

Miss.Loan
Miss.Loan

Artist Người tạo nên màu sắc đặc trưng cho các nhân vật, hoạt hình, mô hình nhỏ, … Được đào tạo tại trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Min…